Bilgi Güvenliği Politikası

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Paklar Gıda A. Ş.’nin ISO 2700 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri doğrultusunda, sahip olduğu tüm birimlerin yükümlü olduğu bilgi varlıklarını korumak ve uygun bir biçimde yönetilmesini sağlamaktır.

Bu amaca uygun olarak;
  • * Gıda sektöründe, sürekli gelişme ve iyileşmeyi sağlamaya yönelik, yasal ve düzenleyici gereksinimleri ve müşteri sözleşmelerine ilişkin güvenlik yükümlülüklerini dikkate alarak hizmet sağlamak,
  • * Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi esaslı sürdürülebilir bir bilgi güvenliği sistemi uygulamak,
  • * Bilgi varlıklarının bütünlük, gizlilik, erişilebilirliklerinin ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin (BGYS) sürdürülebilirliğini sağlamak,
  • * Müşteri ve diğer paydaşlar ile olan hizmet alma ve verme süreçlerinde Bilgi Güvenliği yükümlülüklerini dikkate alarak iş yapmaktır. Hepimizin öncelikli görevidir. Paklar Gıda A. Ş., müşterilerini memnun tme yolunun, çalışanlarının mutluluğu ve memnuniyetinden geçtiğinin bilinciyle, çalışanlarına en iyi çalışma ortamını sağlamakla, sürekli gelişmeyi ve öğrenmeyi desteklemekle olacağının bilincindedir.

Markalarımız