Bilgilendirme Politikamız

1. Bilgilendirme Politikasının Genel Çerçevesi:

“Paklar Gıda Bilgilendirme Politikası” Paklar Gıda’nın faaliyetlerine ilişkin kamuya zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve eşit bilgi sağlamak amacı ile düzenlenmiştir.
Şirketimiz, kamuyu aydınlatma konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatına; Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) düzenlemelerine tabi olmamakla birlikte SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin şirket bünyesinde hayata geçirilmesine özen gösterir.

2. Yetki ve Sorumluluk:

Bilgilendirme politikasını yönetim kurulu hazırlar ve kamuya açıklar. Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulunu, İcra Kurulunu ve Genel Müdürü “Bilgilendirme Politikası”nı içeren konularda bilgilendirir.

Şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde bilgi verilecek menfaat sahipleri ve kuruluşlar şunlardır;
 • Mevcut Hissedarlar
 • Potansiyel Yatırımcılar
 • Menfaat sahipleri
 • Düzenleyici kuruluşlar
 • Kamuoyu

3. Bilgilerin Kamuya Açıklanma Şekilleri:

Bilgilendirme politikası aşağıda yer alan araçlar vasıtasıyla gerçekleştirilir.
 • Web sitesi
 • Faaliyet raporu
 • Finansal Tabloların
 • Röportaj ve Basın Açıklamaları
 • Ortaklık Hakkında Haber ve Duyurular
 • Ticaret Sicil Gazetesi ve Diğer Gazeteler

4. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler:

Şirket adına ve hesabına hareket eden, şirketin gelişimi ve ticari faaliyetlerini etkileyen kararlar verme yetkisi olan kişiler ile bu konuda detaylı bilgiye sahip olan; Yönetim Kurulu Üyeleri, İcra Kurulu Üyeleri ve mali işler bölümünde görev alan diğer yönetici ve uzmanlar içsel bilgilere erişebilir personel kapsamında değerlendirilir.
Yaptıkları işler dolayısıyla Şirket işlerinin bir bölümü hakkında bilgiye sahip olan ve bütüne ilişkin bilgileri sınırlı olan yönetici ve diğer personel içsel bilgilere ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmez.

5. Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanması

Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporlarında geleceğe yönelik değerlendirmeler hakkında açıklamada bulunmaktadır. Yapılan değerlendirmelerde yıl içinde yeni gelişmeler olduğunda ilgili ara dönem faaliyet raporunda ilave açıklamalar yapılmaktadır. Bu konuda önemli gelişmeler olduğunda ise özel durum açıklaması yapılmaktadır.

Markalarımız